pieniądze. Fotograf: sxc.hu

Ile dotąd kosztuje sala gimnastyczna?

Urząd Miasta podał szczegóły rozliczenia z firmą ZIB, która zaprzestała budowy sali sportowej przy SP nr 1. Umowa na wybudowanie sali z zapleczem i łącznikiem oraz boiska opiewała na 4,6 mln zł.6 lutego wykonawca przerwał prace i złożył w sądzie wniosek o upadłość. Za to, co wybudowano do tego czasu, miasto zapłaciło wcześniej

1.660 tys. zł - tyle zapłaciło miasto upadłej firmie ZIB, która nie dokończyła budowy hali sportowej przy SP nr 1

1.566.760,67 zł. Po inwentaryzacji wartość prac wcześniej niezapłaconych oszacowano na 252 687,19 zł. Miasto odliczyło od tej kwoty 159 687,19 zł na poczet kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy i uiściło tylko 93 tys. Radzyniowi należą się jeszcze 183 323, 00 zł gwarancji należytego wykonania zadania. Tych pieniędzy ratusz domaga się od wystawcy gwarancji.

Suma sumarum miasto zapłacił firmie ZIB 1 659 760,67 zł. Z 920 tys. zł kary od wykonawcy odzyskano jedynie 159 tys. Na więcej na razie trudno liczyć, bo wierzycieli plajtująca firma ma sporo. Niedługo dowiemy się, kto i za ile dokończy inwestycję. Do zrobienia jest cała wykończeniówka, dach i budowa boiska. Burmistrz Jerzy Rębek zapowiadał wcześniej, że sala będzie oddana jesienią. Ostatnio, podczas sesji 26 kwietnia, skorygował termin oddania na 14 grudnia.