Od lewej: Wiesław Trykacz, prezes zarządu fundacji "Nigdy Nie Jesteśmy Sami" i dr Tomasz Mańko, od 25 lat Pastor Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim. Fotograf: Andrzej Dejneka

Rozdają żywność potrzebującym

Fundacja "Nigdy Nie Jesteśmy Sami" podsumowała swoją działalność w 2017 i 2018 roku. Tysiące kilogramów żywności trafiło do mieszkańców powiatu radzyńskiego.

Organizatorem spotkania podsumowującego działalność charytatywną była Fundacja "Nigdy Nie Jesteśmy Sami". 

 


Zbierali żywność w sklepach

Pierwsza Akcja dotyczyła serii trzech zbiórek żywności w sklepach na terenie Radzynia Podlaskiego, gdzie łącznie zebrano 2.071 kg żywności o wydłużonym terminie przydatności do spożycia. Cała żywność została przekazana potrzebującym z powiatu radzyńskiego. Akcja ta była możliwa dzięki współpracy z:

- partnerem lokalnym, tj. Kościołem Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim,

- Bankiem Żywności w Lublinie,

- Zespołem Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej, jego dyrektorka Agnieszką Zając i pedagogiem Danutą Karpińską,

- Zespołem Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie Majoracie z dyrektorką Eulalią Mikołajuk oraz pedagogiem Anną Maliszewską,

- wolontariuszami z tych szkół oraz ich rodzicami,

- radzyńskim oddziałem Lubelskiego Banku Żywności z dyrektorem Arturem Lampartem.

 45.984 kg żywności dla potrzebujących

W drugiej akcji w ciągu dziesięciu miesięcy łącznie 10.690 osób z powiatu radzyńskiego otrzymało 45.984 kg żywności. Głównym organizatorem tej pomocy jest Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej "Nowe Jeruzalem" w Radzyniu Podlaskim we współpracy z Bankiem Żywnościowym w Lublinie i Fundacją "Nigdy Nie Jesteśmy Sami".

W transporcie żywności z Lublina do Radzynia Podlaskiego pomogły:

- Gospodarstwo Rolno-Sadowniczo-Rybackie Elżbieta i Kajetan Gawryszukowie z Wohynia,

- PHU TERMO-DOM Renata i Tadeusz Kulenty z Radzynia Podlaskiego,

- Kris-Auto Krzysztof Grochowski z Radzynia Podlaskiego.

Wszystkie wymienione wyżej osoby i instytucje pracowały charytatywnie.

Wolontariusze z Ameryki 

W spotkaniu w Hołownie brali też udział specjalnie goście z USA: Dan i Kathryn Wunrow, którzy podzielili się z uczestnikami Dobrą Nowiną o Panu Jezusie Chrystusie i swoimi doświadczeniami o wolontariacie.

Wśród gości był również dr Tomasz Mańko, od 25 lat Pastor Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim mieszczącego się przy ulicy Parkowej 35. Dzięki Bogu, w tej placówce wszystkie osoby potrzebujące pomocy znajdą odpowiednie wsparcie duchowe i materialne. Dodatkowo przez cały rok, w każdy piątek o godzinie 17:00 osoby zainteresowane mogą otrzymać świeże pieczywo.

Postawa i służba Pastora oraz wiernych Zboru w Radzyniu Podlaskim świadczy o tym, że są zawsze za tymi i z tymi, którzy dobrze czynią drugiemu człowiekowi.

W wydarzeniu uczestniczyły też osoby dorosłe i młodzież.

FUNDACJA DZIĘKUJE PARTNEROM I PRZYJACIOŁOM
Zarząd Fundacji "Nigdy Nie Jesteśmy Sami" składa serdeczne podziękowania tym wszystkim, którzy przyłożyli swoje ręce do pomocy bliźnim. W szczególności wójtowi gminy Borki - Radosławowi Sałacie oraz wójtowi gminy Ulan Majorat - Jarosławowi Koczkodajowi za wspieranie działalności charytatywnej.

Dziękuje też za wsparcie przy organizacji spotkania:

- Gabrieli Bilkiewicz za jej wielkie serce oraz całemu personelowi Krainy Rumianku,

- Fundacji RADOŚĆ z prezesem Henrykiem Podsiadłym.