Szpital zyskał milion sto tysięcy zł

Szpital w Radzyniu Podlaskim otrzyma 1,1 mln unijnego dofinansowania na podniesie jakość świadczonych usług medycznych. Placówka będzie miała szansę na doposażenie pracowni endoskopowej  oraz wyposażenie poradni  ortopedycznej w  USG. Projekt szpitala pt:" PODNIESIENIE JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG MEDYCZNYCH W
RAMACH AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ W SPZOZ W RADZYNIU
PODLASKIM” WARTOŚĆ CAŁKOWITA: 1 294 262, 94 ZŁ - zyskał dofinansowanie w wysokości 1 100 123, 49 ZŁ.

W opisie projektu czytamy: - Celem projektu jest podniesienie jakości i dostępności do usług realizowanych w ramach AOS. Cel główny zostanie osiągnięty przez realizację celów szczegółowych, które obejmują wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia przyczyniające się do poprawy jakości usług i zmniejszenie dysproporcji terytorialnych poprzez poprawę procesu leczenia w zakresie m.in. chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, badań endoskopowych, - wykonywanie zabiegów w trybie ambulatoryjnym, - krótszy czas oczekiwania na zabieg, - brak konieczności hospitalizacji, - szybszy powrót do pełnej sprawności.

Projekt przewiduje działania w zakresie reorganizacji i restrukturyzacji wewnątrz podmiotów leczniczych, w celu maksymalizacji wykorzystania infrastruktury. (Doposażenie p.endoskopowej pozwoli na wykonywanie większej ilości badań w trybie ambulatoryjnym, oraz ekonomiczniejsze wykorzystywania posiadanego obecnie sprzętu.) Projekt przewiduje rozwiązania przyczyniające się do skrócenia czasu oczekiwania na świadczenia zdrowotne. (pracownia endoskopowa w związku
ze skróceniem czasu mycia i dezynfekcji, będzie mogła efektywniej wykorzystywać czas pracy, ponadto zwiększenie il. gastroskopów i kolonoskopów pozwoli uniknąć przestojów z powodu awarii sprzętu. Dodatkowo wyposażenie poradni ortopedycznej w USG pozwoli na skrócenie czasu oczekiwania na badanie USG oraz zmniejszy ilość wizyt pacjenta koniecznych do wykonania diagnostyki). Projekt zakłada przeniesienie świadczeń opieki zdrowotnej z poziomu lecznictwa szpitalnego na rzecz AOS. SPZOZ w Radzyniu Podl. zapewnia dostęp do wszystkich form opieki rehabilitacyjnej tj. ambulatoryjnej, dziennej i stacjonarnej. Większość pacjentów korzystających z leczenia w poradni ortopedycznej w następnym etapie korzysta z rehabilitacji.


Galeria zdjęć: