Już nie lubelski, a Radzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku odśpiewał ,,Gaudeamus"

Radzyński Uniwersytet III Wieku nowy rok akademicki zaczyna też na nowo. W czerwcu zapadła historyczna decyzja. Filia lubelskiego UTW po 13 latach symbiozy odłączyła się od stolicy województwa i chce realizować swój cel, którym jest permanentna edukacja, samodzielnie, jako stowarzyszenie. Taka formuła pozwoli na większe szanse z pozyskiwaniu dotacji na działalność. Wreszcie, ma też swoją siedzibę. Znalazło się dla UTW miejsce w pałacu.  

Otwarcie roku akademickiego uświetniła obecność gospodarzy samorządów, Tadeusza Sławeckiego, dyrektora wojewódzkiej biblioteki im. H. Łopacińskiego, Adama Świcia, kierownika Rady Programowej UTW, dyrektorów szkół wraz z młodzieżą, przewodniczących organizacji senioralnych. Po raz pierwszy został witany Kazimierz Zdziebłowski, jako p-cy radzyńskiego oddziału PZEIR. Gościem honorowym, a także pierwszym wykładowcą w roku studenckim 2018/2019 był prof. dr hab. Ryszard Szczygieł, który wygłosił wykład inauguracyjny pt. ,, Powstanie Miasta Radzyń Podlaski".Zdementował w nim kilka błędów powielanych przez wieki, które znalazły się w wielu publikacjach o lokacji Radzynia, a które poszły najprawdopodobniej za definicją Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego ( wydanego w latach 1880-1902) i hasła opracowanego przez Bronisława Chlebowskiego, np. taki, że Mikołaj Cebulka z Czechowa, herbu Cielepała nie był właścicielem, a dzierżawcą terenów nad rzeką Białką w ziemi turowskiej. W latach 1415 – 1420 osadził dwie wsie: Białkę Niżną, zwaną Kozimrynkem i Białkę Wyżną. W pobliżu były wsie: Biała i Bedlno, które Cebulkowie Mikołaj i Wojciech też mieli w dzierżawie. Kolejny dotyczący lokacji: -  Dokument Grota z Ostrowa został ogłoszony 28 października 1468 r. ( nie trzy lata wcześniej). Na podstawie przywileju lokacyjnego król Kazimierz Jagiellończyk mógł osadzie nadać status miejski, co stało się 31 marca 1468 r. 

Starosta radzyński Lucjan Kotwica pogratulował też kierownikowi UTW Dariuszowi Gałanowi nagrody. l października dyrekcja Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie zorganizowała obchody Wojewódzkiego Dnia Seniora, podczas których uhonorowano laureatów konkursów pt. „Gmina przyjazna seniorom” oraz „Aktywny Senior”. Wyróżnienie takie, z rąk wicemarszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Grabczuka, otrzymał – na wniosek starosty radzyńskiego Lucjana Kotwicy – przewodniczący Powiatowej Rady ds. Seniorów Dariusz Gałan. Ta nagroda to przejaw docenienia wysiłków radzyńskiego społecznika – prezesa stowarzyszenia Radzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku, ale też aktywności całego środowiska. 


Galeria zdjęć: