Debata Wspólnoty w Radzyniu Podlaskim

Aby mieszkańcy mogli lepiej poznać kandydatów na burmistrzów w naszych miastach, zaproponowaliśmy debatę. Każdy kandydat mógł zadać na naszych łamach po dwa pytania swoim kontrkandydatom. W najbliższy wtorek opublikujemy odpowiedzi.Pytania Lucjana Kotwicy

 

Do Jerzego Rębka

1. Nie spełnił Pan zdecydowanej większości punktów swojego program wyborczego sprzed 4 lat. Niespełnienie których trzech punktów programu uważa Pan za swoją największą porażkę?

2. Cztery lata temu zapowiadał Pan powołanie profesjonalnego zespołu do pozyskiwania środków unijnych. Wiele wniosków miasta przepadło z powodu braków formalnych. Czy taki zespół zostanie powołany w przypadku wyboru na drugą kadencję?

Do Mariusza Skoczylasa

1. Jednym z punktów Pańskiej umowy koalicyjnej z KWW Rasil jest "rozliczenie niegospodarności poprzednika" czyli Jerzego Rębka. Jakie przykłady niegospodarności Jerzego Rębka ma Pan na myśli?

2. Czy zgadza się Pan, że budowa ul. Przemysłowej jest bardzo istotna z punktu widzenia rozwoju gospodarczego miasta. Jak Pan widzi ramy czasowe, koszty oraz sam sposób przeprowadzenia tej inwestycji?

Do Katarzyny Krupskiej-Grudzień

1. Radzyń od lat cierpi na brak miejsc parkingowych. Planowana jest likwidacja parkingu na terenie dawnego dworca PKS. Skąd wziąć środki na budowę nowych miejsc parkingowych i gdzie mogłyby powstać?

2. Jak Pani ocenia stopień profesjonalizmu przygotowanego przez miasto wniosku na rewitalizację na 10 mln zł oraz podejmowane przez miasto działania w trakcie trwania całej procedury?

 

Pytania Jerzego Rębka

 

Do Lucjana Kotwicy

1. Był Pan  zwolennikiem sprzedaży Pałacu Potockich. Na konferencji w Starostwie Pana partyjny kolega z PSL-u marszałek Sosnowski obwieścił, że Pałac nie dostanie pieniędzy na rewitalizację. Jakie są Pana plany wobec Pałacu Potockich?

2. Przed jednymi z poprzednich wyborów deklarował Pan, że gra razem z "Orlętami". Jak pomógł Pan temu klubowi, będąc starostą ponad dwie kadencje?

Do Mariusza Skoczylasa

1. Startuje Pan z ramienia komitetu, który tworzą m.in. politycy Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, SLD.  Skąd pomysł na egzotyczny sojusz z KW RaSIL, wobec którego zaprotestował nawet sam Zarząd RaSIL-u?

2. Na antenie Radia "Podlasie" i na portalu podlasie24 powiedział Pan, że "przejęcie pałacu od Skarbu Państwa było błędem i teraz trzeba z tego wybrnąć". Jak Pan zamierza to zrealizować - "wybrnąć" z własności pałacu?

Do Katarzyny Krupskiej-Grudzień

1. Pełnienie funkcji burmistrza to praca wielowątkowa, zespołowa, wymagająca olbrzymiego doświadczenia. Jakie ma Pani doświadczenie w pracy samorządowej, jakim zapleczem doświadczonych samorządowców Pani dysponuje?

2. Jako prezes "Zapiecka" pilotowała Pani długie starania Miasta o dotację na skatepark w Urzędzie Marszałkowskim.  Wie Pani, że pieniądze zostały Miastu przyznane. Skąd więc Pani deklaracja, że to Pani  wreszcie wybuduje skatepark?

 

Pytania Katarzyny Krupskiej-Grudzień

 

Do Jerzego Rębka

1. Podczas Pana kadencji Radzyń nie wykorzystał realnych szans na rozwój poprzez pozyskanie dotacji ze środków UE. Jaką ma Pan koncepcję zmiany tego stanu rzeczy?

2. Według WPF na koniec kadencji zostawia Pan ponad 14 mln zł długu, ponadto wyprzedał Pan majątek miasta na kwotę ponad 6,8 mln zł. Czy zamierza Pan kontynuować taką politykę finansową?

Do Mariusza Skoczylasa

1. Pana zobowiązania wynikające z podpisanych porozumień są kilkudziesięciomilionowe. To m.in. muzeum, pałac, zalew, scalenia. W jaki sposób sfinansuje Pan ich realizację oraz utrzymanie i eksploatację?

2. Od kilkunastu lat jest Pan twarzą radzyńskiej Platformy. Zarówno teraz jak i cztery lata temu w wyborach nie chwali się Pan tym znaczkiem. Czy to jest uczciwe i wiarygodne dla wyborców?

Do Lucjana Kotwicy

1. Kiedy 9 lat temu został Pan wybrany starostą, nie był Pan ani radnym gminnym, ani powiatowym. Jakie doświadczenie samorządowe i polityczne, poza członkostwem w PSL, posiadał Pan wtedy?

2. W swoim programie deklaruje Pan dążenie do utworzenia stowarzyszenia gmin powiatu radzyńskiego. Jakie są przyczyny, że nie udało się Panu dotychczas tego zrobić, pomimo że od 8 lat jest Pan starostą?

 

Pytania Mariusza Skoczylasa

 

Do Jerzego Rębka

1. Ile miejsc pracy stworzył Pan przez okres 4 letniej kadencji (nie pytam o miejsca pracy w administracji samorządowej)?

2. Dlaczego nie spełnił Pan zdecydowanej większości obietnic wyborczych?

Do Lucjana Kotwicy

1. Czy uważa Pan, że przez okres sprawowania funkcji starosty zrobił pan wszystko w kwestii lokacji w mieście inwestycji i środków unijnych?

2. Czy nie uważa Pan, że burmistrz naszego miasta powinien być osoba samodzielną, nie sterowaną politycznie?

Do Katarzyny Krupskiej-Grudzień

1. Czy patrząc na skład personalny Kapsuły Czasu, nie brakuje Pani niektórych mieszkańców naszego miasta?

2. Obejmując funkcję burmistrza, jak rozwiąże Pani sprawę pałacu Potockich?