Sesja inauguracyjna Rady Gminy Wohyń 2018-2023

20 listopada ślubowali nowi radni Gminy Wohyń kadencji 2018-2023. Na czele samorządu będzie stał nowy wójt, Tomasz Jurkiewicz, który uroczyście ślubował tego dnia, że wraz z radą będzie starał się wspólnie budować lepszą przyszłość dla gminy. Z nieukrywanymi łzami wzruszenia żegnano Stanisława Jóźwika, który po 20 latach sprawowania funkcji wójta gminy ( rekord w powiecie, a pewnie i nie mały w skali kraju) rozstawał się ze stanowiskiem. - Mam nadzieję, że nie zostawiam za sobą zbyt przykrych wspomnień , jak zwykle żartował ( więcej w papierowym wydaniu Wspolnoty). Przewodniczącym Rady Gminy Wohyń został jednogłośnie równolatek samorządowy wójta, radny z 20-letnim doświadczeniem Krzysztof Barszczewski,  wiceprzewodniczącymi Roman Trochimiak oraz Magdalena Pomorska. Wynagrodzenie dla nowego wójta rada ostatecznie ustaliła na poziomie 9675 zł brutto. 


Galeria zdjęć: