Technikum ZSP uzyskało tytuł „SREBRNEJ SZKOŁY 2019”

Ranking Perspektywy 2019 potwierdził wysoką jakość kształcenia w radzyńskim technikum. Szkoła znalazła się wśród  224 najlepszych techników w Polsce uzyskując tytuł Srebrnej Szkoły 2019.W województwie lubelskim szkoła awansowała na 15 miejsce. Dyrektor Grażyna Dzida  z dumą podkreśla, że ten sukces wynika z bardzo dobrej współpracy grona pedagogicznego, ambitnych uczniów, troski władz oświatowych i samorządowych, dbających o dobre warunki pracy szkoły. Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, oraz wyniki egzaminu zawodowego. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych, oraz System Informacji Oświatowej. W wysoką pozycję rankingową wpisane są liczne dodatkowe zajęć realizowane w ramach projektów unijnych oraz współpraca z uczelniami wyższymi i pracodawcami podkreśla dyrektor Dzida. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Fundację Edukacyjną Perspektywy Technikum w ZSP w Radzyniu Podlaskim ma prawo do używania w 2019 roku tytułu honorowego „Srebrnej” Szkoły 2019 wraz ze związanym z tym graficznym znakiem jakości.