Alarm w przedszkolu w Czemiernikach. Jedno z dzieci mogło być zakażone meningokokami

Wczoraj wieczorem ( 10. 01) zostaliśmy poinformowani o niepokojącej sytuacji w Publicznym Przedszkolu w Czemiernikach. Zadzwonił rodzic.  Każda rodzina została telefonicznie powiadomiona w ciągu dnia przez sanepid o konieczności udania się z dzieckiem do przychodni zdrowia i przyjęciu antybiotyku przez dziecko, które uczęszcza do przedszkola.  U jednej z 4-letnich dziewczynek, która jeszcze kilka dni temu uczęszczała do placówki mogła wystąpić sepsa Dziewczynka przebywa w tej chwili w szpitalu w Lublinie.  Dzisiaj ( piątek) do przedszkola żaden rodzic nie przyprowadził dziecka. ( Do placówki jest zapisanych 70 dzieci, do grupy 4-latków - 23). Dyrektor Ireneusz Kaczorek zapewnia, że wszystko jest pod kontrolą i jest bezpiecznie.  Mimo braku takich zaleceń ze strony sanepidu, placówka została zdezynfekowana. Wywietrzono i umyto pomieszczenia. 

Poniżej drukujemy informację sanepidu. 10.01.2019r. PPIS  w Radzyniu Podlaskim otrzymał zgłoszenie podejrzenia choroby zakaźnej:  zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, nie określone, u dziecka lat 4. Następnie zgłoszono telefonicznie podejrzenie zachorowania na chorobę meningokokową  u tego dziecka. Ostateczne rozpoznanie choroby zakaźnej będzie po badaniach przeprowadzonych przez Krajowy Ośrodek Referencyjnego ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego (KOROUN).

Zostały wdrożone  procedury postępowania w ognisku choroby meningkokowej przez PPIS:

- wdrożono dochodzenie epidemiologiczne w celu ustalenia okoliczności i przebiegu zachorowania,  

- ustalono liczbę osób mających bezpośredni kontakt z chorym  (kontakty przedszkolne i otoczenie domowe), każda z osób (w tym rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola) została  poinformowana telefonicznie o konieczności zgłoszenia się do lekarza POZ lub lekarza rodzinnego, celem ustalenia stanu zdrowia i zastosowania chemioprofilaktyki.  Wdrożona chemioprofilaktyka zapobiega rozprzestrzenianiu się kolejnych zakażeń w otoczeniu. O rodzaju stosowanej chemioprofilaktyki i okresu jej stosowania decyduje lekarz, stosownie do wytycznych Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego (KOROUN), Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.

Meningokoki występują u około 20% zdrowych ludzi w jamie nosowo-gardłowej.  Na ogół przenoszą się z człowieka na człowieka przez bliski i długotrwały kontakt z wydzieliną z gardła. Te bakterie nie przeżywają  poza organizmem człowieka, więc nie można się zarazić np. na basenie lub przebywając po prostu w jednym budynku. Ludzie w każdym wieku mogą być nosicielami mieningokoków. Nosicielstwo może trwać kilka dni, tygodni lub miesięcy i nie powodować wystąpienia choroby. Niekiedy jednak bakterie przełamują bariery ochronne organizmu i powodują zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i/lub posocznicę. Jest to indywidualna reakcja konkretnego organizmu na bakterie i nie wiadomo, kto zachoruje.   Nie ma więc żadnych przeciwwskazań do tego, aby przedszkolaki uczęszczały do przedszkola.

 

Informacji udzieliła Nina Struczyk, Powiatowy Inspektor Sanitarny.