Powiat podzielił pieniądze na kulturę i sztukę. Kto dostał ?

Do podziału na organizacje non profit zajmujące się krzewieniem kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji było 34 tys.zł. Podzielano tę pulę pomiędzy 9 benificjentów i 11 pomysłów na zorganizowanie wydarzeń.