Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Radzyniu Podlaskim ogłasza przetarg nieograniczony..." />

Przetarg na lokale mieszkalne w Spółdzielni Mieszkaniowej "DOM"

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Radzyniu Podlaskim ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej: 

39,94m² - cena wywoławcza 123.814,00 zł

53,07 m² - cena wywoławcza 164.517,00 zł

39,79 m² - cena wywoławcza 123.349,00 zł

położonych na parterze budynku przy ul. Kościuszki 65 w Radzyniu Podlaskim.

Przetarg odbędzie się w biurze Spółdzielni przy ul. Kościuszki 65A w Radzyniu Podlaskim w dniu 20.03.2019r. o godz. 11:00

Wysokość wadium wymaganego od uczestników przetargu wynosi 10 % ceny wywoławczej za dany lokal, które należy wpłacić na konto PKO BP S.A. 06 1020 3206 0000 8102 0004 5708.

Kopię dowodu wpłaty wadium oraz oświadczenie (załącznik do regulaminu) należy złożyć w biurze Spółdzielni.

Szczegółowe informacje oraz regulamin dostępne są w biurze Spółdzielni, tel.: 83 352 15 33.

Oglądanie lokali odbywa się w godzinach pracy Spółdzielni po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (nr tel. jw.).

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.