Uczniowie ZSP ze stypendiami MEN-u

Trzech uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II znalazło się wśród najlepszych uczniów w Polsce. Stypendia Ministra Edukacji Narodowej wręczył Wiceminister Pan Maciej Kopeć w obecności Lubelskiego Kuratora Oświaty Pani Teresy Misiuk, Dyrektora Delegatury KO Pani Małgorzaty Kiec oraz uczniów i nauczycieli z całej Polski.

Otrzymali je: Patrycja Chud (II Liceum Ogólnokształcące), Kinga Sposób (Technikum ekonomiczne), Karol Szczygielski (Technikum pojazdów samochodowych). 

Wśród 26 uczniów nagrodzonych z województwa lubelskiego aż trzech uczy się z ZSP - informuje dyrektor, Grażyna Dzida.