"Kąkolewnica w sieci"

Projekt „Kąkolewnica w sieci” wystartował w dwóch miejscowościach gminy. Pierwszą grupę tworzą mieszkańcy Lipniak, w szkoleniu uczestniczy 12 osób. Zajęcia odbywają się w Świetlicy Wiejskiej w Lipniakach. Dwie pozostałe grupy tworzą mieszkańcy Olszewnicy. Tam również zajęcia odbywają się w Świetlicy Wiejskiej. Wszystkim uczestnikom szkolenia życzymy powodzenia!

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 3. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.


Galeria zdjęć: