Jak informuje Wójt Gminy Borki, Radosław Sałata 11 marca otrzymał promesę od Wicemarszałek..." />

761 tysięcy na remont dróg w Gminie Borki

Jak informuje Wójt Gminy Borki, Radosław Sałata 11 marca otrzymał promesę od Wicemarszałek Sejmu Beaty Mazurek - dotacji w wysokości 761 tysięcy złotych na remont dróg gminnych.Remont obejmie drogi w Starej Wsi i Woli Chomejowej. Promesa pochodzi od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jest ona rezultatem starań wójta Sałaty o udział w podziale środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na rok 2019.

Gmina Borki skorzysta ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych już po raz drugi. W ubiegłym roku uzyskała 758 213 zł. Dzięki tym pieniądzom, przy wkładzie gminy, zmodernizowano drogi na łączną sumę ponad miliona złotych. Były to drogi w Krasewie, Maruszewcu Pofolwarcznym  oraz w Nowinach.

"Mamy pełną świadomość, że potrzeby są duże, ale – jak widać – skutecznie i sukcesywnie je realizujemy" - informuje Radosław Sałata.