W wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w..." />

"Raptor" i "Echo" zadbają o sport w Wohyniu

W wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wybrano 2 oferty - informuje wójt Wohynia.Pierwsze zadanie  dotyczące organizacji szkolenia sportowego na terenie gminy w sekcji sztuki walki dla grupy minimum 20 osobowej dzieci i młodzieży, wraz z zapewnieniem startu w minimum 2 imprezach o zasięgu co najmniej wojewódzkim realizować będzie Radzyński Klub Karate Kyokushin „RAPTOR”,

Wartość zadania 11910 zł, kwota dofinansowania z budżetu Gminy Wohyń 7000 zł.


Zadanie 2 dotyczące organizacji szkolenia sportowego na terenie gminy w sekcji piłki nożnej dla grupy minimum 20 osobowej dzieci i młodzieży pod opieką wykwalifikowanego trenera wraz z zapewnieniem rozgrywek w minimum dwóch meczach towarzyskich realizować będzie Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Wohyń ECHO.

Wartość zadania 8900,-zł, kwota dofinansowania z budżetu Gminy Wohyń 8000,-zł.

Z oferentami zostaną zawarte umowy o wsparcie realizacji zadań.