Trwa budowa warsztatów kształcenia praktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im...." />

Postęp prac przy warsztatach ZSP

Trwa budowa warsztatów kształcenia praktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim.  Obecnie wykonywane są instalacje wodno-kanalizacyjne elektryczne oraz grzewcze. Obecnie wykonywane są instalacje wodno-kanalizacyjne elektryczne oraz grzewcze. Wykonano już roboty ziemne, fundamenty, ściany parteru i piętra, strop nad parterem, strop nad piętrem, stropodach i pokrycie dachowe, ścianki działowe, podłoża, tynki wewnętrzne, elewacje, roboty wykończeniowe - malowanie, okładziny, balustrady, roboty budowlane zewnętrzne, przyłącza oraz częściowe instalacje wod.-kan. instalacje elektryczne, instalacje c.o.

Projekt: Budowa warsztatów kształcenia zawodowego przy ZSP w Radzyniu Podlaskim wraz z wyposażeniem - etap I jest realizowany przez Powiat Radzyński.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości edukacji zawodowej i ustawicznej.

Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 999 700,00 zł. Wartość projektu w zakresie budowy: 7 712 100,00 zł.

Etap I realizacji projektu obejmuje budowę łączników z istniejącym obiektem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, budowę niezbędnych pomieszczeń technicznych, rozdzielni elektrycznej, węzłów sanitarnych, pracowni komputerowych oraz pracowni kształcenia praktycznego: elektrotechniki, elektromechaniki, metrologii i automatyki, spawalni, murarsko-tynkarska, stolarska, pracownie obróbki mechanicznej.

Na końcowym etapie jest  przetarg, który  wyłonieni wykonawcę na budowę drogi PPOŻ wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przygotowywane jest postępowanie dotyczące zakupu wyposażenia warsztatów.


Galeria zdjęć: