11 czerwca o godz. 10.00 w sali sportowej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie..." />

12. raz zatańczą w Ulanie

11 czerwca o godz. 10.00 w sali sportowej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie odbędzie się XII Wojewódzki Turniej Zespołów Tanecznych o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego.CELE KONKURSU:

- Aktywne uczestnictwo w kulturze,

- Promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości tanecznej,

- Konfrontacja dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych, - Wymiana pomysłów, doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami tanecznymi,

- Integracja środowiska tanecznego.

UCZESTNICY KONKURSU:

- Zespoły taneczne działające przy placówkach kulturalnych i oświatowych, szkołach tańca.

KATEGORIE TANECZNE: -

TANIEC WSPÓŁCZESNY

-TANIEC NOWOCZESNY

(oprócz formacji tańca towarzyskiego, zespołów folklorystycznych, grup cheerliders, tap dance, zespołów tańca irlandzkiego)

KATEGORIE WIEKOWE:

- dzieci od 6 do 9 lat,

- juniorzy od 10 do 13 lat,

- młodzik od 14 do 16 lat

- młodzież od 17 do 18 lat.

ZASADY UCZESTNICTWA:

- Kartę zgłoszeniową należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 4 czerwca 2019 r. na e-mail konkursy@ulanmajorat.pl w tytule wiadomości wpisując

XII Wojewódzki Turniej Zespołów Tanecznych

o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego

lub na adres organizatora:

Gminny Ośrodek Kultury Ulan-Majorat 51

21-307 Ulan-Majorat 

 

Zadanie zrealizowane przy pomocy finansowej Powiatu Radzyńskiego i Gminy Ulan-Majorat