Jutro Nocne iGranie z Teatrem

Jutro, 17 maja od 17.00 w Domu Ludowym w Sitnie rozpocznie się kolejna edycja Nocnego iGrania z Teatrem.Cele przeglądu: propagowanie pięknej dziedziny sztuki jaką jest teatr amatorski, rozbudzanie zainteresowań teatrem, inspirowanie poszukiwań repertuarowych, doskonalenie warsztatu teatralnego, doskonalenie kultury żywego słowa, integrowanie się środowiska twórczego, wymiana doświadczeń, rozbudzanie wyobraźni i poczucia estetyki, przede wszystkim miłe i twórcze spędzenie wolnego czasu.

Plan organizacyjny przeglądu:
Miejsce i data: 17 maja , Dom Ludowy Sitno
Godz.17.00 - Rejestracja zespołów
Godz.17.30 - Przegląd Teatrów oraz wspólne zabawy teatralne
Godz.21.00 – Ognisko i podsumowanie Przeglądu Teatralnego