Egzamin maturalny w  Liceum Ogólnokształcącym im. Ziemi Podlaskiej w Komarówce Podlaskiej..." />

Maturę w Komarówce zdali prawie wszyscy

Egzamin maturalny w  Liceum Ogólnokształcącym im. Ziemi Podlaskiej w Komarówce Podlaskiej zdali prawie wszyscy. Tylko 1 osoba nie uzyskała wymaganych 30% pkt z matematyki i jeszcze nie może w pełni się cieszyć, ale przysługuje jej prawo do egzaminu poprawkowego w sierpniu 2019.Taki wynik osiągnięty przez tegorocznych absolwentów LO w Komarówce jest zdecydowanie powyżej średniej w liceach w Polsce (86,4%), w województwie lubelskim (80,0%) oraz w powiecie radzyńskim (85%).

Maturę w liceach w powiecie radzyńskim zdawało 258 absolwentów, a zdało 220.