Dyrektor ZSP Grażyna Dzida informuje, że projekt "Kształcenie zawodowe praktycznie" uzyskał..." />

Kolejny milion dla ZSP

Dyrektor ZSP Grażyna Dzida informuje, że projekt "Kształcenie zawodowe praktycznie" uzyskał akceptację Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Wartość projektu 1 251 912,00 zł. Kwota dofinansowania  1 123 352,00 zł.Realizacja projektu będzie trwała dwa lata i obejmie wsparciem ponad 200 uczniów i 11 nauczycieli.27 września została podpisana umowa pomiędzy Województwem Lubelskim i Powiatem Radzyńskim przytwierdzająca dofinansowanie projektu. Jego głównym celem  jest poprawa jakości standardów kształcenia zawodowego poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej zwiększającej szanse na ryku pracy uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia w ZSP.

 

Główne cele projektu to: 

- doposażenie szkoły w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego i wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych, 

- doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem,

- dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych: tworzenie i edycja grafiki w programie Photoshop, Programowanie strukturalne i obiektowe w C#, Robotyka i programowanie robotów z wykorzystaniem klocków Lego Mindstorms, Programowanie CAD, komputerowe programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie-CAM, diagnostyka i naprawa układów pojazdu, spawanie tworzyw sztucznych, usuwanie wgnieceń blacharki, zajęcia z języków obcych zawodowych, zajęcia z przedmiotów ścisłych, modelowanie i animacja obiektów 3D oraz tworzenia i edycji wideo, 

- zajęcia dla uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy: kurs spawania metodą MAG i TIG, szkolenie z programowania aplikacji mobilnych zakończone uzyskaniem certyfikatu, szkolenie z techniki hybrydowej,  kurs elektryczny z egzaminem (SEP), szkolenie dotyczące produkcji mebli z płyty, szkolenie z montażu i pomiarów urządzeń instalacji i sieci do1kV, 

- staże zawodowe dla uczniów u pracodawców.