Na terenie Gminy Wohyń zostały przebudowane dwa odcinki dróg gminnych w miejscowości Wohyń..." />

Remonty dróg w gm. Wohyń

Na terenie Gminy Wohyń zostały przebudowane dwa odcinki dróg gminnych w miejscowości Wohyń ul. Nowokopińska (drugi etap) oraz w miejscowości Świerże o łącznej długości ok. 1 km i wartości 250 514,34 zł. Prace wykonywało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Parczew SA.

Zmodernizowany został również odcinek drogi gminnej nr 101863L w miejscowości Suchowola (Lądy) o długości 830 mb i wartości 143 171,26 zł. Roboty wykonało FEDRO Osieck, gwarancja 5 lat.
Gmina przeprowadziła także remonty dróg poprzez ułożenie dywanika asfaltowego na drogach gminnych w miejscowości Wohyń ul. Mickiewicza o długości 170 mb  oraz w miejscowości Suchowola (dz. nr 481/1) o długości 170 mb. Koszt remontów ok 50 tys. zł.W miejscowości Kuraszew przy drodze gminnej nr 101860L został wybudowany parking o długości 50 m i szerokości 5 m. Wartość inwestycji wyniosła ok. 20 tys. zł. Prace wykonywał Zakład Komunalny ”PRYZMAT”.