Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Radzyniu Podlaskim ogłasza przetarg nieograniczony..." />

Przetarg na lokal mieszkalny

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Radzyniu Podlaskim ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego wydzielonego z lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 52,50 m² położonego na parterze budynku przy ul. Kościuszki 65 w Radzyniu Podlaskim. Cena wywoławcza – 89.250,00 zł.Przetarg odbędzie się w biurze Spółdzielni przy ul. Kościuszki 65A w Radzyniu Podlaskim w dniu 29.10.2019 r. o godz. 10:00.

Wysokość wadium wymaganego od uczestników przetargu wynosi 10% ceny wywoławczej, które należy wpłacić na konto PKO BP S.A. 06 1020 3206 0000 8102 0004 5708. 

Kopię dowodu wpłaty wadium oraz oświadczenie (załącznik do regulaminu) należy złożyć w biurze Spółdzielni. 

Szczegółowe informacje oraz regulamin dostępne są w biurze Spółdzielni, tel.: 83 352 15 33.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.