1 184 119, 00 zł - taką kwotę gmina Borki otrzymała w latach 2018–2019 z Lubelskiego Urzędu..." />

Pięć nowych odcinków dróg w gm. Borki

1 184 119, 00 zł - taką kwotę gmina Borki otrzymała w latach 2018–2019 z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, tj. przebudowy i remonty dróg lokalnych. Dzięki tej kwocie zrealizowano inwestycje drogowe w miejscowościach: Nowiny, Krasew, Maruszewiec Pofolwarczny, Wola Chomejowa oraz Stara Wieś.25 września 2019 roku w Woli Chomejowej odbyło się otwarcie odcinka drogi, sfinansowanego z wymienionego programu z udziałem Wicewojewody Lubelskiego Roberta Gmitruczuka, Wójta Gminy Borki Radosław Sałata, Radnych i Sołtysów, Koła Gospodyń Wiejskich „Jutrzenka”, 29 Gromady Zuchowej „ Armaty Mądrości ”, pracowników Urzędu gminy i mieszkańców Woli Chomejowej.