W niedzielę, 27 października w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kąkolewnicy odbędą się..." />

27 października XX Spotkania Kabaretowe "Kąkolewisko"

W niedzielę, 27 października w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kąkolewnicy odbędą się jubileuszowe, 20. Spotkania Kabaretowe "Kąkolewisko". Co roku, na scenie prezentują się kabarety o różnych formach i stylach scenicznych oraz zróżnicowanym składzie wiekowym.1. Organizatorem XX Wojewódzkich Spotkań Kabaretowych „Kąkolewisko” jest Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie i Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy.

2. Spotkania odbywają się pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego i Wojewody Lubelskiego

3. Impreza ma na celu: – prezentację dorobku zespołów kabaretowych, – promocję i popularyzację sztuki kabaretowej, – podnoszenie umiejętności warsztatowych – integracja środowiska kabaretowego.

4. Spotkania mają charakter konkursowy. Organizatorzy powołują Komisję Artystyczną, której zadaniem jest obejrzenie i omówienie wszystkich zaprezentowanych programów oraz przyznanie nagród.

II. Zasady uczestnictwa

1. Do udziału w Spotkaniach – Konkursie zapraszamy amatorskie kabarety działające min. przy szkołach, ośrodkach kultury złożone z młodzieży szkół średnich i osób dorosłych.

2. W ramach imprezy towarzyszącej odbywa się Gminny Konkurs Skeczy dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Kąkolewnica.

3. Warunkiem uczestnictwa w Spotkaniach Kabaretowych jest przesłanie wypełnionej karty uczestnictwa i oświadczenia o ochronie danych osobowych w nieprzekraczalnym terminie do 14 października 2019 r. na adres biura:

Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy,

ul. Lubelska 16, 21-302 Kąkolewnica,

tel. (83) 372-21-53

e-mail: gok.kakolewnica@op.pl

4. Na podstawie nadesłanych kart zgłoszeniowych organizatorzy ustalą kolejność prezentacji w części konkursowej, które rozpoczną się od godz. 13,30 w niedzielę 27 października 2019 r w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kąkolewnicy.

5. Czas prezentacji programu kabaretowego nie może przekroczyć 30 min.

6. Kabaret, który schodzi ze sceny zapowiada kabaret występujący po nim.

7. Programy kabaretowe zgłoszone do konkursu muszą być własnego autorstwa i nie powinny zawierać wulgaryzmów.

8. Organizatorzy przewidują nagrody finansowe i rzeczowe oraz nagrodę publiczności. Komisja Artystyczna ma prawo do podziału tych nagród dla kabaretów konkursowych. Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają zaskarżaniu.

9. Komisja Artystyczna przyznaje dodatkowe nagrody za:

a) wyrazistą kreację aktorską (nagroda indywidualna),

b) najbardziej pomysłową i dowcipną zapowiedź kabaretową (nagroda zespołowa),

c) najlepszy skecz (kategoria szkół podstawowych ).

10. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo dysponowania nagraniami dokonanymi podczas XX Wojewódzkich Spotkań Kabaretowych „Kąkolewisko”, w tym bezpłatnego udostępniania ich mediom w calach promocji imprezy i reporterskich relacji.

11. Kontakt w sprawie potrzeb technicznych należy uzgadniać z GOK w Kąkolewnicy z instruktorem Ryszardem Stefańskim, a organizacyjne z dyrektorem Bożeną Adamowicz tel.83 3722153. Próby mikrofonowe są przewidziane na 2 godz. przed rozpoczęciem Spotkań, a nie w ich trakcie.

12. Organizator zapewnia uczestnikom bezpłatne wyżywienie.

13. Koszty przejazdu pokrywają instytucje delegujące.

14. Spotkania odbywają się przy wsparciu finansowym Powiatu Radzyńskiego.

15. Wszystkie spory i niejasności będą rozwiązywane najlepiej jak się da z korzyścią dla wszystkich uczestników. Ostateczną decyzję podejmują Organizatorzy.