Wójt Gminy Borki  Radosław Sałata informuje, że  podczas uroczystego Wojewódzkiego Dnia..." />

Gmina Borki przyjazna seniorom

Wójt Gminy Borki  Radosław Sałata informuje, że  podczas uroczystego Wojewódzkiego Dnia Seniora w Lublinie Gmina Borki otrzymała nagrodę GMINA PRZYJAZNA SENIOROM za promowanie innowacyjnych i wielozakresowych działań na rzecz osób starszych. Gmina Borki jest jedną z zaledwie trzech nagrodzonych gmin na aż 213 gmin w województwie lubelskim.Nagroda została przyznana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Cieszymy się niezmiernie, że działania, które podejmujemy na rzecz osób starszych, są doceniane. To motywuje na do dalszej aktywności

– mówi Radosław Sałata.