W minioną środę, W dniu 9 października 2019 roku Pani Anna Mróz – Wójt Gminy Kąkolewnica..." />

W Kąkolewnicy ruszą remonty dróg

W minioną środę, W dniu 9 października 2019 roku Pani Anna Mróz – Wójt Gminy Kąkolewnica podpisała umowę  dotyczącą wykonania remontu drogi gminnej w Turowie.  Gmina pozyskała również dofinansowanie na remont ul. Południowej w Kąkolewnicy.Wykonawcą zadania jest Fedro Sp. Z o.o. Wyremontowane zostanie 1148 mb. drogi za kwotę 319 011,13 zł. Inwestycja została dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych.

Dzień później,  10 października 2019 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego  podpisano umowę  dotyczącą dofinansowania przebudowy drogi gminnej  Kąkolewnica ul. Południowa.  Koszt całkowity inwestycji to 5 354 435,26 zł. Dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 3.000.000,00 zł.