Jutro, od 7.00 w całej Polsce rozpoczną się wybory parlamentarne, głosowanie zakończy się o..." />

Gdzie zagłosują jutro mieszkańcy gm. Czemierniki?

Jutro, od 7.00 w całej Polsce rozpoczną się wybory parlamentarne, głosowanie zakończy się o 21.00. Gdzie znajdują się Obwodowe Komisje Wyborcze w Gminie Czemierniki?Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Czemiernikach z siedzibą:
Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Czemiernikach

ul. Zamkowa 11

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Bełczącu z siedzibą:
Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełczącu,

Bełcząc 187

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Niewęgłoszu z siedzibą:
Świetlica wiejska w Niewęgłoszu,

Niewęgłosz 44

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Stoczku z siedzibą:

Budynek po byłym sklepie,

Stoczek 47

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Wygnanowie z siedzibą:
Świetlica wiejska w Wygnanowie

Wygnanów 92