16 listopada na długo pozostanie w pamięci uczestników Kongresu „Transformacja kulturowa w..." />

I ♥ KULTURA! Kongres radzyńskiej LGD Zapiecek : „Transformacja kulturowa w małych środowiskach”

16 listopada na długo pozostanie w pamięci uczestników Kongresu „Transformacja kulturowa w małych środowiskach” zorganizowanego przez Lokalną Grupę Działania „ZAPIECEK”. Salę obrad szczelnie wypełnili przedstawiciele organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu radzyńskiego. Na kongresie byli również obecni przedstawiciele władz samorządowych oraz instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie kultury. W asyście bardzo wielu kobiet i przedstawicieli samorządów, które mają olbrzymi wpływ na współfinansowanie imprez w małych miejscowościach, rozmawiano o tym: co tworzyć, jak to zrobić i co przyciąga ludzi. Wszystko po to, by mieszkańcy powiatu mieli możliwość integracji, wzajemnego poznawania się i budowania małych ojczyzn.  Paneliści w trakcie pierwszego panelu pt. „Transformacja potrzeb i zasobów NGO działających w małych miejscowościach”, który moderował  Jacek Gralczyk rozmawiali o zmianach w obszarze kultury na przestrzeni ostatnich lat. Swoimi doświadczeniami podzieliły się 4 panelistki i osoby najbardziej zaangażowane w tworzenie kultury w swoich miejscowościach :  Alina Kryjak ( gm. Borki),  Hanna Gołoś ( gm. Radzyń Podlaski),  Barbara Zalewska ( gm. Komarówka Podlaska)   i Mieczysława Kulicka-Muszyńska ( gm. Wohyń) . Do udziału w drugim panelu „Łączenie płci i pokoleń w działaniach w obszarze kultury” zostali zaproszeni: Magdalena Domańska ( gm. Ulan  Majorat), Ewa Śliwińska ( miasto Radzyń Podlaski) ,  Andrzej Cap ( gm. Kąkolewnica)  i  Ireneusz Kaczorek ( gm. Czemierniki). Panel poprowadził Krzysztof Martyniak. W gorącą dyskusję włączyła się publiczność.

Kultura jest osią życia społecznego naszego powiatu

 - Podsumowując oba panele należy stwierdzić, że życie społeczne kwitnie, nie jesteśmy w zapaści, jesteśmy w permanentnym rozwoju, powstają nowe inicjatywy, nowe grupy, powstają też grupy, które przeformułowują pewne schematy działania, teraz koła gospodyń wiejskich nie chcą nazywać się już KGW, szukają innego modelu, innej misji, co można zauważyć np. w ich nazwach. Życie kulturalne, kultura jest osią życia społecznego naszego powiatu. Kultura jest czymś wokół czego mieszkańcy najchętniej się gromadzą. Kultura bazuje na dziedzictwie obszaru, na swoich korzeniach, ale też korzysta ze zdobyczy świata współczesnego, idzie z duchem czasu. Żyjemy w czasach, kiedy dochodzi do zrównywania wielu wskaźników jakości życia, wykształcenia, jesteśmy tacy sami, nie warto dzielić się ze względu na wiek, płeć. Wniosek jest następujący - „Precz ze stereotypami, róbmy swoje”! Mamy nadzieję, że nikomu nie zabraknie energii do dalszych działań, a udział w Kongresie tylko utwierdził wszystkich w przekonaniu, że to co robią jest niezwykle istotne - sumuje plony kongresu Jacek Gralczyk, wykładowca akademicki, aktywny członek i założyciel kilku organizacji pozarządowych, edukator Instytutu Edukacji Zaangażowanej im. H. Radlińskiej..

Ostatnim punktem wydarzenia był występ lubelskiego kabaretu Fifa-Rafa, który ze swym programem świetnie wpisał się w tematykę stereotypów płci. 

Kongres został sfinansowany ze środków Lokalnej Grupy Działania "Zapiecek" oraz Powiatu Radzyńskiego w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.


Galeria zdjęć: