W ujęciu wody Wrzosów w gminie Borki po raz kolejny wykryto bakterię e coli

 Woda jest warunkowo dopuszczona do spożycia.