Radzyński Zespół Szkół Ponadpodstawowych już z najbardziej nowoczesnymi warsztatami w regionie

 - Warto było czekać  21 lat, aby ten dzień nastąpił - mówił dzisiaj Szczepan Niebrzegowski, starosta radzyński, podczas uroczystości otwarcia warsztatów kształcenia praktycznego przy radzyńskiej, a tak się składa, że największej szkole zawodowej w woj. lubelskim -  Zespole Szkół Ponadpodstawowych. Przypomniał, że jutro 23 listopada, mija właśnie tyle czasu od powstania Powiatu Radzyńskiego w roku 1998 i nowy segment szkoły, za ponad 10 mln zł, jest efektem długofalowej polityki radzyńskiego powiatu, perspektywy przyjętej długofalowo, zgodnej woli każdej z kolejnych kadencji samorządu powiatowego, zmierzającej to tego, by postawić na kształcenie zawodowe. - Wielu w tym okresie mówiło, że 70 procent absolwentów szkół gimnazjalnych powinno iść do liceum, a 30 do szkół zawodowych. Myśmy myśleli inaczej. Dzięki temu mamy teraz jedną z najnowocześniejszych szkół w woj. lubelskim. Władze powiatu się nie myliły - podkreślił. Warsztaty kształcenia zawodowego przy ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim powstały z inicjatywy Powiatu Radzyńskiego. Wybudowane zostały w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pod nazwą Dostosowanie profilu szkolnictwa ponadgimnazjalnego do potrzeb rynku pracy poprzez budowę nowego obiektu służącego praktycznej nauce zawodu przy istniejącym budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim - etap I oraz zakup wyposażenia warsztatów i pracowni kształcenia zawodowego.

Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 999 700,00 zł

Wartość projektu w zakresie budowy to blisko 10,5 mln zł

Etap I realizacji projektu obejmuje budowę łączników z istniejącym obiektem Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, budowę niezbędnych pomieszczeń technicznych, rozdzielni elektrycznej, węzłów sanitarnych, pracowni komputerowych oraz pracowni kształcenia praktycznego.

W wyniku realizacji projektu uczniowie ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim będą kształcić się w nowoczesnych warsztatach, co przyczyni się do poprawy jakości edukacji zawodowej i ustawicznej w Powiecie Radzyńskim.

Placówka w nowej odsłonie ma ponad dwa i pół tysiąca pow. użytkowej. Piękne, przestronne klasy z nowoczesnym wyposażeniem. Zapraszamy do fotogalerii. 


Galeria zdjęć: