V Spotkanie z folklorem w Wohyniu

Po raz piąty w Wohyniu spotkały się zespoły ludowe na swoim święcie. Przed publicznością wystąpili: Marianna i Wojciech Filipiukowie, Maciej i Małgorzata Borysiukowie, zespoły śpiewacze: „Czerwone Korale” z Zabiela, „Malwy” z Komarówki Podlaskiej, „Świerżanki” ze Świerży oraz Koła Gospodyń Wiejskich z: Ostrówek, Lisiowólki, Suchowoli, Ossowie, Bezwoli. W wydarzeniu uczestniczyli: Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Smółko, Wójt Gminy Wohyń Tomasz Jurkiewicz, Sekretarz Gminy Wohyń Agnieszka Buch, Skarbnik Gminy Wohyń Agnieszka Korczyk, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Wohyń Magdalena Pomorska, Wójt Gminy Komarówka Podlaska Ireneusz Demianiuk, Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Zapiecek Katarzyna Krupska Grudzień oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych, radni i sołtysi z terenu Gminy Wohyń. Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski w swoim wystąpieniu podkreślił istotę przekazywania tradycji młodemu pokoleniu oraz zapewnił, że nadal będzie wspierać inicjatywy kulturalne. 

Wydarzenie zostało współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Powiatu Radzyńskiego w Radzyniu Podlaskim.


Galeria zdjęć: