Dwa duże zespoły szkół w Gminie Wohyń : Zespół Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu oraz..." />

Elektroniczne dzienniki w gm.Wohyń

Dwa duże zespoły szkół w Gminie Wohyń : Zespół Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu oraz Zespół Szkół im. Seweryna Czetwertyńskiego w Suchowoli już od dawna korzystają z możliwości jakie dają nowoczesne technologie informatyczne wprowadzone do oświaty.Mowa tutaj między innymi o E-dzienniku, który  jest zupełnie nową i unowocześnioną forma dokumentacji prowadzenia lekcji i życia w szkole.Dziennik elektroniczny w Suchowoli i Wohyniu z łatwością zastępuje już od ponad 2 lat zwykły dziennik lekcyjny. Upraszcza i ułatwia pracę nauczycielom oraz umożliwia w trybie on-line kontakt z rodzicami, rodzic kiedy chce i gdzie chce posiada wgląd do ocen swoich dzieci jak i informacji dotyczących życia szkoły – wystarczy tylko dostęp do Internetu.

Na podstawie zebranych informacji w trakcie użytkowania e-dziennika zauważalnie:

– zwiększono istotnie szybkość wymiany informacji pomiędzy nauczycielem a rodzicami poprzez wysyłanie pojedynczych i grupowych wiadomości do rodziców w systemie,

– podniesiono poziom frekwencji uczniów na lekcjach przez wzmocnienie współpracy z rodzicami i bieżący monitoring,

– podniósł się poziom nauczania wykładanego przedmiotu przez zwiększenie motywacji do nauki ucznia,

– nastąpiła poprawa komfortu pracy dzięki korzystaniu z systemu elektronicznego zamiast tradycyjnej formy dokumentów papierowych,

– olbrzymia oszczędność czasu w związku z automatycznym generowaniem zestawień frekwencji i statystyk postępów w nauce,

– usprawniony został proces przygotowywania materiałów na wywiadówki rodzicielskie dzięki wypełnianym automatycznie drukom z informacjami dla rodziców o ocenach i frekwencji ucznia,

– uzyskano możliwość eksportu kompletnych danych do programów drukujących świadectwa (w przypadku niektórych dzienników czy pakietów),

W zgodnej opinii nauczycieli , rodziców a także uczniów w obecnej chwili nikt już nie chce powrotu do formy papierowej.