Pytamy radnego - Piotr Skowron

W nowym cyklu zadajemy pytania radzyńskim radnym. Dziś - Piotr Skowron. Nauczyciel SP w Białce, żonaty, dwóch synów. Wchodziłem do Rady Miasta z myślą...

Chciałem kontynuować moje plany, wnioski, zamierzenia powzięte i składane w poprzednich dwóch kadencjach, dotyczące okręgu wyborczego oraz ogółu mieszkańców. Wielokrotnie podkreślałem w poprzednich latach, że bardzo istotne są drobne inwestycje, nie tylko te duże, widoczne, ale także bliskie ludziom (chodnik, ławka, lampa, kosz na śmieci i inne) mające ułatwiać życie. A potrzeb jest dużo.

Najważniejsze zadania i problemy w obecnej kadencji Rady Miasta 
Utrzymać równowagę finansów miasta, a jednocześnie być otwartym na pomysły i głosy mieszkańców (promować ideę budżetu obywatelskiego, konsultacji społecznych na wielu płaszczyznach życia publicznego). Warto kontynuować wydarzenia kulturalne, szukać nowych rozwiązań. Wspierać działania sportowe (z naciskiem na mniejsze kluby, stowarzyszenia). 

 Najpilniejszą sprawą  w moim okręgu wyborczym  (14; Aleja Kasztanowa, Armii Krajowej, Jana Pawła II, Krysińskiego, Parkowa, Partyzantów, Pocztowa, Rynek, Traugutta, Zamkowa, Plac Wolności) jest...
Rewitalizacja parku i centrum miasta. Od wielu lat bardzo mi zależy na: utwardzeniu dojazdu i będącego w bardzo złym stanie terenu między blokami nauczycielskimi przy ul. Jana Pawła II, na uporządkowaniu  sytuacji z parkowaniem aut dla mieszkańców. Złożyłem w październiku obszerny wniosek w tej sprawie do budżetu. W ty, roku budżet Miasta będzie niełatwy. Będę go ponawiał i wierzę, że w końcu dojdzie do skutku. Na sercu leży mi także dokończenie chodnika przynajmniej po jednej stronie przy ul. Partyzantów aż do ul. Leśnej. Moje interpelacje dotyczą:  stanu nawierzchni ul. Armii Krajowej zwłaszcza po zimie, brak chodnika na ul. Krysińskiego jak również oświetlenie tej ulicy przy zalewie, przynajmniej jedna lampa. Bardzo często przy zalewie w tym miejscu skraca sobie drogę wiele osób. Jestem do dyspozycji mieszkańców budynków socjalnych, komunalnych w moim okręgu, co pokazała poprzednia kadencja i inwestycje, które burmistrz wykonał, np. przy ul. Parkowej.