PIT-37.

Miasto pomoże w rozliczeniu PIT

Urząd Miasta Terespol oferuje mieszkańcom pomoc w rozliczeniu i przesłaniu drogą elektroniczną zeznania o wysokości osiągniętego dochody PIT-37 oraz ulg na dzieci i Internet.Pomoc udzielana będzie do 30 kwietnia br. w dni robocze w godz. 11:00-14:00 w Urzędzie Miasta Terespol w pokojach nr 1, 2 i 13.

Do rozliczenia niezbędne są dokumenty:

  • informacje o dochodach osiągniętych w 2017 roku (PIT11 PIT 11A lub PIT40A),
  • ubiegłoroczne zeznanie PIT-37 (za rok 2016) 
  • w przypadku korzystania z ulg podatkowych:
    • ulgi na dzieci: PESEL dziecka/dzieci lub imię, nazwisko, datę urodzenia
    • ulgi z tytułu użytkowania sieci internet: dokument potwierdzający zakup usług internetowych