Region w dawnej fotografii: Cerkiew św. Jana Teologa w Terespolu

Cerkiew św. Jana Teologa (Ewangelisty) w Terespolu wzniesiono jako świątynię unicką w końcówce XVIII wieku. Początkowo miała cechy baroku, po dziewiętnastowiecznych przebudowach określa się ją jako neoklasycystyczną. Obecnie znajduje się na wschodnim obrzeżu miasta. Kiedy jednak ją wznoszono, była położona w centrum miejscowości. W czasie budowy twierdzy brzeskiej cesarz Aleksander wydał polecenia, by centrum Terespola przenieść bardziej na zachód, a Brześcia na wschód.