Reklama

Regulamin projektu - Eco Senior, druga edycja

Opublikowano: Aktualizacja: 
Autor:

Regulamin projektu  - Eco Senior, druga edycja - Zdjęcie główne

Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Nasze akcje Regulamin projektu i konkursu – „ECO SENIOR - DRUGA EDYCJA pod hasłem: „Edukujemy, Angażujemy, Integrujemy”

Regulamin projektu – „ECO Senior  - DRUGA EDYCJA”

Pod hasłem: „Edukujemy,Angażujemy, Integrujemy”SENIO

R:RGETYCZNY- ECO SENIOR”

§ 1 Organizator Projektu 

1.      Organizatorem projektu Eco Senior- druga edycja, zwanego dalej projektem jest Wydawnictwo Wspólnota Mateusz Orzechowski z siedzibą Wygnanów 20,21-306 Czemierniki

2.      Patronem Honorowym projektu jest Grupa Azoty Zakłady Azotowe„Puławy” S.A.

 

§ 2Cele Projektu

1.      Głównym celem projektu jest promowanie działań  ekologicznychze szczególnym uwzględnieniem recyklingu

2.      Edukacja w dziedzinie recyklingu

3.      Nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności wykorzystania materiałów recyklingowych.

4.      Integracja i zaangażowanie środowisk senioralnych w ekologię.

5.      Rozpowszechnianie wiedzy o recyklingu, popularyzacja ekologii poprzez relacje z projektu w Tygodnikach i portalach internetowych  Wydawnictwa Wspólnota

6.      Projekt składa się z dwóch części:

a)      warsztatowej – podczas których uczestnicy z dostępnych materiałów z recyklingu / plastik, papier, szkło/pod okiem wykwalifikowanego instruktora  wykonają przedmioty użyteczne, dając im tzw. drugie życie

b)      konkursowej - z wykonanych podczas warsztatów przedmiotów, uczestnicy typują przedmiot dokonkursu. Zgłaszają dzieło, imię i nazwisko Twórcy, nazwę Grupy, którą reprezentuje Twórca.

§ 3 Warunki uczestnictwa w Projekcie

1.      Projekt przeznaczony jest dla Klubów Seniora, Uniwersytetów III Wielu, Stowarzyszeń Seniorskich, Klubów Seniorów, Kół Gospodyń i innych organizacji zrzeszających seniorów z powiatów opolskiego, puławskiego, łęczyńskiego i lubartowskiego.

2.      Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu

3.      Zgłoszenie do udziału w projekcie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem w całości wszystkich postanowień niniejszego regulaminu przez każdego z uczestników projektu

4.      Uczestnicy projektu wyrażają zgodę na użycie ich wizerunków oraz danych w postaci imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w mediach należących do organizatora w zakresie relacjonowania przebiegu projektu oraz materiałach promujących projekt i inne działania organizatora.

5.      Do udziału w projekcie zgłoszona może zostać grupa nie mniejsza niż 6 i nie większa niż 12 osób

6.      Ostateczną ilość uczestników biorących udział w projekcie zatwierdza Organizator.

7.      Ilość grup, które mogą zakwalifikować się do udziału w projekcie jest ograniczona. O kwalifikacji do udziału w projekcie ostatecznie decyduje organizator na podstawie min. kolejności zgłoszeń, proporcjonalny udział grup z poszczególnych powiatów.

8.      Zapewnienie miejsca na realizację warsztatów leży po stronie uczestników

9.      Zgłoszenia do projektu należy dokonać na formularzu – Karta Zgłoszenia, drukowanym w październikowych wydaniach Tygodników Wspólnota Puławska, Wspólnota Opolska, Wspólnota Lubartowska, Wspólnota Łęczyńska

10.  Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą do 30 października 2021 roku, przy czym organizator zostawia sobie prawo do wydłużenia tego terminu

11.  Zgłoszenia składać można w siedzibach redakcji tj. ul. Ks. Szulca 1, 21-100 Lubartów, ul. Fieldorfa Nila 18/9, 24-100 Puławy, ul. Nowy Rynek 2, 24-300 Opole Lubelskie, lub drogą mailową na adres: mokrzycka@24wspolnota.pl

12.  Formularze nadesłane po wskazanym terminie nie będą uwzględniane (w przypadku tradycyjnej poczty o przyjęciu wniosku decyduje data stempla pocztowego

§ 4Konkurs

1.      W ramach projektu przeprowadzony zostanie konkurs na najciekawszą pracę.

2.      Do udziału w konkursie grupa zgłasza jedną z prac wykonanych podczas warsztatów

3.      Wyboru najciekawszej pracy oraz miejsca drugiego i trzeciego dokona kapituła powołana przez organizatora

4.      W skład kapituły wejdą: przedstawiciele organizatora, przedstawiciele Patrona Honorowego, instruktor prowadzący warsztaty. Skład kapituły określa się na mx. 5 osób

5.      Werdykt kapituły jest ostateczny

6.      Autorzy wyłonionych przez kapitułę prac otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe o wartości I miejsce- 300 zł, II miejsce-200 zł, III miejsce-200 zł.

7.      Laureat I miejsca wygrywa dodatkowo nagrodę dla grupy, którą reprezentuje w postaci dodatkowych warsztatów recyklingowych o uzgodnionej z organizatorem tematyce. Zapewnienie miejsca warsztatów leży po stronie uczestników projektu

§ 5Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1.      Administratorem danych uczestników projektu jest Wydawnictwo Wspólnota Mateusz Orzechowski z siedzibą Wygnanów 20, 21-306 Czemierniki

2.      Administrator przetwarza dane uczestników projektu w celu organizacji projektu w tym informowania uczestników o projekcie nagradzania laureatów konkursów realizowanych w ramach projektu oraz przygotowywania sprawozdań.

3.      Podanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, telefonu kontaktowego oraz adresu do korespondencji jest dobrowolne lecz konieczne do udziału w projekcie.

4.      Uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a po zakończeniu trwania projektu również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, który należy zgłosić na adres: biuro@24wspolnota.pl

5.      Dane osobowe przekazane przez Uczestników projektu w celu realizacji projektu będą przetwarzane do zakończenia realizacji projektu, a następnie przez okres związany ze sprawozdawczością oraz przez okres, do którego zobowiązują przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.

 

§ 6Postanowienia końcowe

  1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. Ostateczna interpretacja zapisów niniejszego Regulaminu należy do organizatora
  3. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie redakcji: w Puławach, Opolu Lubelskim, Lubartowie oraz na www.24wspolnota.pl
  4. Organizator ma prawo wykluczyć zgłaszającego/uczestników w przypadku nie przestrzegania przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów Organizatora.
  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie projektu lub jego części, jeżeli doszło do tego na skutek działania osób trzecich lub zdarzeń niezależnych od organizatora
  6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 

Załączniki: 1. Formularz zgłoszeniowy

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.

Wczytywanie komentarzy