Tygodnik lokalny Wspólnota - logo..

Prywatność

Wydawnictwo Wspólnota, Mateusz Orzechowski, z siedzibą Wygnanów 20, 21-306 Czemierniki, przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników Portalu i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.2. Dane osobowe użytkowników Portalu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane

osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z

późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.

U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204).  Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do dotyczących

ich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.

 

3. Udostępnione w procedurach rejestracyjnych dane osobowe użytkowników Portalu oraz

adresy IP, przetwarzane będą przez Wydawnictwo wyłącznie w celach realizacji usług

świadczonych w Portalu i w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych dotyczących

konkretnych usług. Nadto mogą być one przetwarzane, za zgodą użytkowników Portalu w

celach marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Wydawnictwa oraz firm z nią

współpracujących. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo.

 

4. Wydawnictwo nie przekazuje danych osobowych użytkowników innym osobom lub

instytucjom, bez zgody użytkownika. Jednakże dane osobowe użytkowników Portalu mogą

zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby

prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów

państwa.

 

5. Portal stosuje mechanizm tzw. cookies tj. plików tekstowych przechowywanych na dysku

komputera użytkownika Portalu. Mechanizm cookies stosowany jest w celu zachowania

parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu jego zalogowania, agregowania danych

statystycznych o ruchu użytkowników Portalu, optymalizowaniu emisji reklam i usprawniania

funkcjonowania Portalu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Pliki cookies

mogą ponadto stosować współpracujący z Portalem reklamodawcy, firmy badawcze oraz

dostawcy aplikacji multimedialnych. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich

ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w

przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Portalu.

 

7. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności

obowiązujące na stronach, do których odnoszą się umieszczone na Portalu linki.

 

8. Pytania ws. Niniejszego regulaminu można kierować drogą mailową na adres: 

orzechowska@24wspolnota.pl

 

9. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności aktualna wersja zostanie

opublikowana na Portalu i będzie obowiązywała od dnia jej opublikowania.